POSITION TRADITION OPPOSITION

ALLA rebellrörelser dör förr eller senare. Antingen för att de nedkämpas eller normaliseras. I båda fallen handlar det om att man tröttnar. I mitt fall brukar jag tröttna ungefär efter 10 år. Ofta med med buller och bång i en magnifik mental kullerbytta med skrubbsår i hjärna och själ som kräver en tid av omplåstring och läkning. Jag har nyligen kommit på fötter igen. Tror jag.


[*]-rebellen är en livsplattform, en kontur av struktur (...vem fan försöker jag lura egentligen...) i min ambition att fortsätta utvecklas som rebell, entreprenör, samhällsdebattör och livs levande människa på jävla jorden. Jag är kapten på mitt eget fartyg och undviker att segla i andras kölvatten.

POSITION

FÖRETAGANDE

INVESTERINGAR


POLITISK IDÉFORMULERING

OPINIONSBILDNING & SAMHÄLLSDEBATT


FRIHETSKAMP!

ALLT ÄR TILLÅTET UNDER SAMTYCKE!

__________

Foto: Åsa Christiander

TRADITION

HÖGTIDER, SEDER & TRADITIONER

VETT & ETIKETT


SOCIALT UMGÄNGE & GEMENSKAP

OMTANKE OM KOMMANDE GENERATIONER


HANTVERK

BRÄNNVINS-KRYDDNING

__________

OPPOSITION

ANSVARET FÖR DIN EGEN LYCKA ÄR DITT EGET!


BEKÄMPA KOLLEKTIVISM, SOCIALISM, IDENTITETSPOLITIK, WOKE OCH ÅSIKTSKORRIDORER!


HÅLL DINA VÄNNER NÄRA OCH DINA FIENDER ÄNNU NÄRMARE

__________

Fredrik

SEGLARE SÖKARE SAMLARE

SEGLARE

Jag älskar båtar. Jag älskar vattnet båten flyter på. Jag älskar att fånga vind i segel. Jag älskar havets storhet och oskyldiga kraft. Jag älskar skärgårdsnaturen med fjärdar, öar, grynnor, djur och växter. Jag älskar att äta sillunch med egenkryddat brännvin i en sittbrunn. Jag älskar vågskvalp mot bordläggningen när jag somnar. Havet ger min själ frid och en plats att vila.

__________

SÖKARE

Om livet skaver vill jag söka efter något som känns bättre. Prova nya synsätt, nya tankar, ny logik. Fastna för något - tröttna - leta vidare. Jag vet redan vad meningen med livet är, men vill utforska hur man kan göra livet mer meningsfullt. Det enda som är säkert är att man inte har så lång tid på sig och om tusen år är alla spår igenblåsta.

__________

SAMLARE

Every once-in-a-while, I go bananas. Det leder ibland till ett ohemult samlar-nörderi. Inte bara objekten i sig utan även kunskap och vilja att berätta för andra allt jag lärt mig. Lite störigt måhända. Det har i alla fall lett till samlingar inom tobak, alkohol och svartkrutskanoner. Kul ändå att samla på något man gillar.

__________

REBELL-SKOLAN

ÄKTA REBELLER

Liberala rebeller drivs av önskan att skapa nya alternativ genom att ifrågasätta befintliga normer, åsikter och företeelser. Individuellt samtycke och frivillighet är självklart för de som önskar ansluta sig till det nya alternativet. Ingen ska tvingas, vare sig explicit eller implicit. Det här är vad [*]-rebellen handlar om, står för och strävar mot.


Politiska rebeller låter sin förblindande övertygelse rättfärdiga att med alla medel påtvinga sin åsikt eller preferens på andra. De argumenterar och agerar med stöd av idéologi, religion eller det som anses politiskt korrekt i “åsiktskorridoren”. Hit räknas allehanda “extremister” men även högljudda förespråkare inom allt från miljörörelsen och jämställdhetsrörelsen via träningsentusiaster, hälsoivrare och kost-riddare ända bort till migrations-åsikts-monopolister, naiva godhetsknarkare och mansföraktande kvinnorättskämpar. Gör vad ni vill, tyck vad ni vill men lämna mig för fan utanför! De som inte respekterar det kommer att finna en antagonist i [*]-rebellen!

HITTE-PÅ-REBELLER

Kriminella rebeller är inget annat än skurkar, banditer, tjuvar, våldsverkare och kriminella gäng. Deras frihet att skada andra behöver begränsas av ett rättssystem som utlovar dyrbara konsekvenser, eller alternativkostnad om man så vill, som gör att det blir ett dåligt business case att leva rövare. Därtill få dem att förstå och acceptera hur fan man beter sig bland folk. Om inte det går får vi hålla dem avskilda från oss andra tills de kommit på andra tankar och ser nya möjligheter, även om det tar mycket lång lång tid. Som man bäddar får man ligga.


Juvenila rebeller visar sin integritet genom att käfta emot en stund för sakens skull, om än mot bättre vetande och i bästa fall i all välmening. Här hittar vi barn, dåligt pålästa debattörer och i värsta fall inskränkta nät-troll. Dessa kan upplevas störiga men hanteras bäst genom att ignorera. Don’t give a fuck and they will go away.

THE MIND IS A TERRIBLE THING TO TASTE

(Album title by industrial metal band Ministry, 1989), 

Will these dreams still follow me
Out of dark obscurity?
Can't you see it up in the sky
As it kicks you in the face and sucks you dry
You never had the answers
And now you tell me the facts of life
I really couldn't be bothered with you
Get out of my face and watch me die
Burning inside! Burning inside!

First verse of "Burning Inside!" from the album "The Mind is a terrible thing to taste", Ministry, 1989